ارشد الهیات + دکترای حقوق خصوصی
(کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی + علوم قرآن و حدیث + دکترای تخصصی حقوق خصوصی)

 

جدول عناوين دروس دوره كارشناسي ارشد

  

فقه و مباني حقوق اسلامي

 

 

 عناوين دروسي كه همة دانشجويان بدون استثناء بايد بگذرانند

رديف

عنوان درس 

تعداد واحد

پيش نياز

1

فقه استدلالي (۱)

۴

ندارد

2

فقه استدلالي (۲)

۴

ندارد

3

فقه استدلالي (۳)

۲

ندارد

4

مباحث اصول (۱)

۴

ندارد

5

مباحث اصول (۲)

۲

مباحث اصول (۱)

6

مباحث اصول (۳)

۲

مباحث اصول (۲)

7

قواعد فقه (۱)

۲

ندارد

8

قواعد فقه (۲)

۲

قواعد فقه (۱)

9

فقه تطبيقي

۲

ندارد

10

آيات الاحكام

۲

ندارد

11

زبان خارجي (۱)

۲

ندارد

12

پايان نامه (رساله)

۶ 

پس از گذراندن همه دروس

 

عناوين دروسي كه دانشجوياني بايد بگذرانند

كه در دورة كارشناسي آنها را نگذرانده باشند

 

1

آشنایی با كامپيوتر

۲

ندارد

2

وصاياي حضرت امام (ره)

۱

ندارد

 ۳

روش تحقیق 

۲ 

ندارد

 دروس تطبيقي ( جبراني )

 

آن دسته از دانشجوياني كه مدرك دورة كارشناسي آنها غير از

فقه و مباني حقوق اسلامي و يا مدرك رسمي سطح دو حوزه

علمیه در رشته فقه و اصول مي باشد، بايد علاوه بر دروس مذكور،

حداكثر ۱۲واحد از دروس

 تخصصي دورة كارشناسي را به عنوان جبراني بگذرانند. تعيين

عناوين دروس جبراني از بین دروس تخصصی کارشناسی فقه و

مبانی حقوق اسلامی و همچنین تعداد واحد تا حداكثر مذکور

(۱۲ واحد) به عهدة گروه آموزشي مي باشد. 

 

 توضيحات :

نمرات دروس آشنایی با کامپیوتر و وصاياي حضرت امام (ره) و

روش تحقیق و دروس جبرانی در محاسبه ميانگين ( معدل )

ترمی و معدل كل مؤثر نمي باشد.

 

 

سرفصل دروس دورة كارشناسي ارشد رشتة فقه و مباني حقوق اسلامي

 

سرفصل دروس دورة كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي بر اساس مصوبة

جلسة دويست و سي ام شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،

مورخ ۱/۱۰/۱۳۷۰ به شرح زير مي باشد.

 

ـــــــــــــ

 

عنوان درس : فقه استدلالي (۱)

 

 تعداد واحد : ۴ واحد

 

پيشنياز : ندارد

 

سرفصل دروس : مشتمل بر كتابهاي :

 

قضا ـ شهادات ـ حجر ـ ضمان ـ حواله ـ كفالت ـ صلح ـ شركت ـ مضاربه

كتابهايي از قبيل وقف ، عطيه ، تجارت ، دين ، رهن ، وديعه ، عاريه ، شفعه ، وكالت ، اقرار ، احياء موات ، صيد و ذباحه ـ اطعمه و اشربه در طي ترمهاي تحصيلي به عنوان تكليف به دانشجويان داده مي شود و موظف مي شوند با مراجعه به كتابهاي جواهر و مسالك و غيره به تحقيق و بررسي آنها بپردازند.

 

منابع اصلي درس : شرح لمعة شهيد ثاني

 

منابع فرعي درس : شرايع و مسالك

 

ـــــــــــــ

 

عنوان درس : فقه استدلالي (۲)

 

 

تعداد واحد : ۴ واحد

 

پيشنياز : ندارد

 

سرفصل دروس : مشتمل بر كتابهاي :

 

مزارعه ـ مساقات ـ اجاره ـ سبق و رمايه ـ جعاله ـ وصايا ـ نكاح ـ طلاق

 

منابع اصلي درس : شرح لمعة شهيد ثاني

 

منابع فرعي درس : شرايع و مسالك

 

ـــــــــــــ

 

عنوان درس : فقه استدلالي (۳)

 

 

تعداد واحد : ۲ واحد

 

پيشنياز : ندارد

 

سرفصل دروس : مشتمل بر كتابهاي : حدود و تعزيرات ـ قصاص ـ ديات

 

منابع اصلي درس : شرح لمعة شهيد ثاني

 

منابع فرعي درس : شرايع و مسالك

 

ـــــــــــــ

 

عنوان درس : مباحث اصول (۱)

 

تعداد واحد : ۴ واحد

 

پيشنياز : ندارد

 

سرفصل دروس :

 

مفاهيم ـ عام و خاص ـ مطلق و مقيد ـ مجمل و مبين ـ امارات. 

 

منابع اصلي درس : اصول الفقه استاد مظفر

 

منابع فرعي درس : قوانين الاصول و رسائل شيخ انصاري

 

ـــــــــــــ

 

عنوان درس : مباحث اصول (۲)

  

تعداد واحد : ۲ واحد

 

پيشنياز : مباحث اصول (۱)

 

سرفصل دروس :

 

دنبالة‌ مبحث امارات ـ تعادل و تراجيح

 

منابع اصلي درس : اصول الفقه استاد مظفر

 

منابع فرعي درس : قوانين الاصول و رسائل شيخ انصاري

 

ـــــــــــــ

 

عنوان درس : مباحث اصول (۳)

 

تعداد واحد : ۲ واحد

 

پيشنياز : مباحث اصول (۲)

 

سرفصل دروس :

 

اصول عمليه : برائت ، تخيير و احتياط

 

منابع اصلي درس : اصول الفقه استاد مظفر و رسائل شيخ

 

منابع فرعي درس : قوانين الاصول

 

ـــــــــــــ

 

عنوان درس : فقه تطبيقي

 

 تعداد واحد : ۲ واحد    پيشنياز : ندارد

 

سرفصل دروس :

 

كتابهاي وصايا و ارث

 

منابع اصلي درس : خلاف شيخ طوسي

 

منابع فرعي درس : تذكرة الفقهاي علامه حلي

 

 ـــــــــــــ

 

عنوان درس : آيات الاحكام

 

 تعداد واحد : ۲ واحد

 

پيشنياز : ندارد

 

سرفصل دروس :

 

آياتي از عقود و ايقاعات

 

منابع اصلي درس : كنزالعرفان فاضل مقداد

 

منابع فرعي درس : زبدة البيان في احكام القرآن مقدس اردبيلي

 

ـــــــــــــ

 

عنوان درس : قواعد فقه (۱)

 

 تعداد واحد : ۲ واحد

 

پيشنياز : ندارد

 

سرفصل دروس :

 

مشتمل بر ده قاعده از قواعد مشهور فقه اسلامي نظير قاعدة لاضرر ، قاعدة يد ، قاعدة نفي عسر و حرج ، قاعدة فراغ و تجاوز ، قاعدة قرعه ، قاعدة مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، قاعدة تسبيب و غيره.

 

منابع اصلي درس : جزوة استاد بر مبناي كتابهايي از قبيل : القواعد الفقهيه بجنوردي و عوائد نراقي و عناوين ميرفتاح

 

ـــــــــــــ

 

عنوان درس : قواعد فقه (۲)

 

 تعداد واحد : ۲ واحد

 

پيشنياز : قواعد فقه (۱)

 

سرفصل دروس :

 

مشتمل بر ده قاعده از قواعد مشهور فقه اسلامي نظير قاعدة غرور ، قاعدة غرر ، قاعدة نفي سبيل ، قاعدة ميسور ، قاعدة اصالة الصحة و غيره.

 

منابع اصلي درس : جزوة استاد بر مبناي كتابهايي از قبيل : القواعد الفقهيه بجنوردي و عوائد نراقي و عناوين ميرفتاح

 

ـــــــــــــ

[ سه شنبه ۱۸ دی۱۳۸۶ ] [ 16:28 ] [ مدیر گروه ] [ ]
درباره وبلاگ


این وبلاگ که در تاریخ 18 دیماه 1386 به منظور تسریع و تسهیل در اطلاع رسانی به دانشجویان و اعضای هیات علمی گروه آموزشی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی اراک از سوی مدیر گروه (دکترعباسعلی حیدری) طراحی و راه اندازی شده است، و از تاریخ 18 دیماه 1390 بعد از حدود 120 هزار بازدیدی که در طی 4 سال فعالیت نشان از استقبال دانشجویان و علاقمندان بوده است، با گروه ارشد علوم قرآن و حدیث ادغام شده است. از تاریخ 25 بهمن ماه 1393 بعد از آنکه این وبلاگ بیش از 258 هزار بازدید را تجربه کرده است به واسطه آنکه گروه دکترای تخصصی حقوق خصوصی نیز به این مدیریت اضافه شده است لذا عنوان وبلاگ به ارشد الهیات + دکترای حقوق خصوصی تغییر نام داده است، بنابراین سه گروه آموزشی را پوشش خواهد داد.
لینک دوستان
امکانات وب
تماس با ما