ارشد الهیات دانشگاه آزاد اسلامی اراک
(کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی - کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث)

ادامة فهرست پايان نامه هاي دورة كارشناسي ارشد

 

رشتة فقه و مباني حقوق اسلامي

 

دانشگاه آزاد اسلامي اراك

 

موضوعات : ربا و ... 

رديف

عنوان پايان نامه

نويسنده

 ۱

ربای قرضی ومعاملی از منظر فقه وحقوق موضوعه

علی       ترکاشوند

 ۲

بررسي مباني فقهي حرمت ربا از ديدگاه شيعه

اكبر     ده حقي

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی مراحل تطور در فقه با تاکید بر نقش زمان و مکان در اجتهاد

 علی اکبر  رنجبر

جهاد و دفاع

1

جهاد ابتدایی و تدافعی از دیدگاه فقه خاصه و عامه

علیرضا   حبیبی اصل

2

بررسي جهاد در اسلام

پروانه شريفی انور

3

دفاع مشروع در فقه و حقوق موضوعه ايران

مجيد بختياری

4

بررسی مبانی فقهی دفاع ازديدگاه امام خمينی (ره

سيداسحاق موسوینيا

5

بررسي شرايط ، آثار و احكام دفاع مشروع در اسلام

حسين   محمدی

6

پژوهشی در مهادنه (ترك مخاصمه) از ديدگاه اسلام

رضا   سلطانی

7

 

 

8

 

 

9

 

 

احكام و حقوق زن و خانواده

1

تعادل حقوق زن و مرد در فقه شيعه

سيداحسان ناصري

2

جايگاه زن در نظام حقوقي اسلام

مهناز  سليمي

3

بررسي حقوق زن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تطبيق آن با فقه عامه

مريم  اشرف گنجوي

4

بررسي مباني فقهي استحكام خانواده و جايگاه آن در حقوق موضوعه

مجتبي  نجفي كرمانشاهي

5

تجديد نسل يا تنظيم خانواده از ديدگاه فقه شيعه

محمدعيسي رمضان توبي

6

مباني فقهي حقوق والدين و فرزندان از ديدگاه اماميه

حسين دوزبخشان

7

حق مالكيت زن و موارد آن در فقه اماميه و قانون مدني

فاطمه  صادقي

8

بررسي حد و مرز پوشش زنان در فقه اماميه

معصومه  وردي

9

بررسي مباني فقهي پوشش زنان در جايگاه هاي مختلف

علي  ظفري

10

 بررسی مباني فقهی قضاوت ، مرجعيت ، ولايت و امامت زن

 سیدمحمد هاشمی

11

 

 

12

 

 

ساير موضوعات

1

بررسي موارد تحقق ارتداد از ديدگاه اماميه و حقوق موضوعه

صادق نجاتی

2

بررسي حقوق مخالفان داخلي حكومت اسلامي در فقه و قانون

محسن  احمدوند

3

اعسار و آثار حقوقي آن

محمدصادق  اكبری

4

مقارنه قانون مشاركت مدني در نظام بانكداري اسلامي با فقه اماميه

علي اكبر   مرادي

5

نقش زمان و مكان در اجتهاد از ديدگاه امام خميني (ره)

عليرضا   توفيقي

6

بررسي فقهي و حقوقي جعاله و تطبيق آن با نظام بانكداري

مجيد   قديمي

7

بررسي اخذ به شفعه در فقه و حقوق مدني

سيدابراهيم  حسينی

8

بررسي عقد كفالت از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه

قدرت الله  خسروی

9

بررسي مسألة قرض از ديدگاه فقهي و حقو.قي

منوچهر   فلاحي

10

احكام و حقوق جنين از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه

باقر   توكّلي

11

حدود فقهي نظارت و بازرسي در اسلام

مجيد   يداللهی

12

احياء موات از ديدگاه فقه و حقوق

عباس   صائبی

13

بررسي فقهي . حقوقي احكام صبي مميّز

فرزانه   عبداللهی

14

بررسي تطبيقي افلاس و ورشكستگي در فقه و حقوق موضوعه

علی  شورينی

15

تجسس و جاسوسي از منظر فقه و حقوق

ابراهيم  صارمی

16

درآمدي بر فقه پژوهي و چكيده پايان نامه هاي فقه و اصول

مهدي  رجبي

17

حق حبس و موارد آن در فقه و حقوق اسلامي

داوود   باقری

18

پول بانك از نظر فقه اسلامي و مقايسة آن با بانكداري بين المللي

محمدرضا   خانی

19

مباني فقهي تربيت جوان از ديدگاه فقه شيعه و سنّي

عزيز الله   اسدی

20

مباني تقليد در فقه اماميه

عبدالهادي   مطلق

21

اقاله از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه

محمد   محمدی

22

بيمه و تأمين اجتماعي از ديدگاه فقهي و حقوقي

علي   حسينی

23

بررسي مالكيت اراضي در فقه اماميه

غلامرضا  شهبازی

24

بررسي احكام خنثي از ديدگاه فقه اماميه

سيدعلي  اديانی

25

سير و سياحت يا صنعت گردشگري از منظر فقه اسلامي

محمدباقر   نظری

26

بررسي احكام و آثار دادرسي غيابي در فقه و حقوق موضوعه

نادعلي  متشكر

27

بيع مصحف از نظر علماي عامه و خاصه با تأكيد بر نظر امام خميني

مهرنوش  آباده ای زاده

28

بررسي اسرار و احكام فقهي از ديدگاه نهج البلاغه

ناهيد  غياضي

29

بررسي تهيه و توليد فيلمهاي سينمايي و تلويزيوني و ديدن آنها از ديدگاه فقه شيعه

مريم السادات  سجادي

30

بررسي لقطه در فقه شيعه

سعيد   ضيايي

31

بررسي فقهي ولايت اب و جد بر اولاد در فقه اماميه

غلامرضا  فريدوني

32

مباني فقهي هنرهاي تجسمي

يدالله   فرجي

33

طهارت و نجاست غيرمسلمان از ديدگاه فقه

حسين سليماني

34

مباني ققهي و حقوقي احكام حجر با توجه به آراء صادره از مراجع قضايي

علي پناه  كاكانژاد

35

وصيت از ديدگاه فريقين با تكيه بر فقه شيعه

نادر  محمديان

36

نگرشي بر مشروعيت ، موارد و احكام حبس از ديدگاه فريقين

علي اكبر   فاضلي

37

شرايط اجراي قطع يد سارق در فقه اماميه و تطبيق آن با مذاهب اربعه

فريدون روندي

38

حق المارّه در فقه اسلامي

ولي الله بياتي

39

بررسي احكام اموات از ديدگاه فقه شيعه

اكبر  شيرزادي

40

نصابها و مقادير شرعي در فقه اماميه

محمد جلالي نژاد

41

پژوهشي پيرامون انفال در فقه اماميه و اهل سنت

عبدالرضا  اسماعيلي

42

شركت در فقه اماميه و نظام بانكداري اسلامي

حسين ناصرپور

43

بررسي تطبيقي عقد هبه و احكام آن بر اساس فقه اماميه و اهل سنت

فاطمه رنجبران

44

بررسي اقسام حكومت و شرايط حكومت اسلامي از ديدگاه نهج البلاغه

مسعود عبدي

45

پژوهشي پيرامون اسباب تملك در فقه اماميه و حقوق مدني ايران

پرويز خواجه زاده

46

بررسي بحث مساقات و مغارسه در فقه اماميه و تطبيق آن با فقه اهل سنت

اسماعيل سعادتمند

47

ترمينولوژي فقهي در عقود معين قانون مدني ايران

ابراهيم  عزيزي

48

پژوهشي در مسألة امنيت اجتماعي با تكيه بر مباني فقهي و حقوقي

عبدالحسين  سواری

49

بررسي جايگاه فقهي قانون مدني و ويژگيهاي قانون صغار شاهد

زيور  باقرزاده

50

احكام مريض از ديدگاه فقه اماميه

شاهين   دشتي

51

بررسی احکام غایب مفقودالاثر از منظر فقه و حقوق موضوعه

عبدالكاظم   دلفي

52

مباني فقهي و حقوقي قانون ثبت احوال

سالار فولادوند

53

مردم سالاري در حكومت از نظر فقهي و حقوقي

محمود   گنجوي

54

الحاق ولد از دیدگاه فقه و حقوق

محمد حسین  عابدینی

55

بررسی احکام ولدزنا از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه

یحیی     یوسفی نیا

56

بررسی تلقیح مصنوعی و آثار ناشی از آن از منظر فقه و حقوق ایران

سیدرضا    قریشی

57

پیوند اعضاء از دیدگاه فقه و حقوق

فریده     صباغ آمره

58

بررسي نظرات فقهاي اماميه در اصطلاحات فقهي

ابوالفضل الياسي نيا

59

احکام ودیعه از منظر فقه و حقوق موضوعه

فریده         وکیلی

60

حکم شهادت بر ولایت حضرت وصیّ (ع) در اذان و اقامه

حسین  طیبی

61

بررسي مباني و استدلالات فقهي در بارة شرايط سرمايه در قراض

علي محمد نصيري

62

بررسی تأثیر ابوّت در فقه و قوانین موضوعه

حسین  مولوی

63

بلوغ و رشد از منظر فقه و قوانین موضوعه

مصطفي اقتصاد

64

حقوق مدني اقليتها در فقه و حقوق موضوعه

صفدر قنبرزاده

65

بررسي احكام فقهي اهل ذمه در فقه اماميه

عباس نوروزي

66

فقه در سيرة عملي ـ اجتماعي ائمة معصومين (ع)

غلام رضا  رحيمي

67

قمار ، مسابقات ، شطرنج ، شرط بندي و بخت آزمايي از ديدگاه فقه

ذوالفقار     حق پرست

68

مضاربه از دیدگاه فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران و تطبیق آن با نظام بانکداری کشور

علی  کوشکی

69

مناصب ولی فقیه و حدود ولایت آن از دیدگاه فقه امامیه

فیروز  خسروی

70

وکالت از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

پوران صالحی

71

وصیت و منجزات مریض از منظر فقه و حقوق مدنی

رسول محمدی

72

راههاي رفع فقر اقتصادي در جامعة اسلامي با تأكيد بر فقه اماميه

هرمز   اسدی كوه باد

73

بررسي حقوق اقليتهاي ديني بر اساس قرارداد ذمه از ديدگاه فقه و حقوق بين الملل

ابراهيم آزادبخت

74

بررسي اقرار و اثبات نسب از ديدگاه فقه شيعه و حقوق اسلامي با تأكيد و نگرشي در قانون ثبت احوال ايران

اكبر فيروزی راد

75

بررسي مفهوم اضطرار از ديدگاه فقه و حقوق 

شهربانو  كاهیدی

76

تبيين حقوق كودك از ديدگاه فقه اسلامي

محمدحسن كلانتري

77

تـقـيـه در فقه شيعه

محسن عباسي

78

مسؤوليت فقهي ، حقوقي و جزايي محجورين و قائم مقام آنان

فاضل طهماسبي راد

79

وقف و انواع آن و اختيارات حكومت اسلامي در اين زمينه با تكيه بر فقه شيعه

مهدی  دباغ پور

80

فقه و هنر نقاشی و مجسمه

غلامحسين عمادي

81

بررسي فقهي صيد و ذباحه از ديدگاه فريقين

اصغر كرامتي

82

بررسي احكام غصب در فقه و حقوق مدني

هدايت حسين زاده

83

بررسي مسألة ارتداد از نظر اسلام با تطبيق برخي مسائل مربوط به آن از ديدگاه فقهاي مذاهب خمسه

علي ميرزا سيفي عارف

84

طهارت اهل كتاب از ديدگاه فقهاي شيعه

عبدالرضا هوشمندزاده

85

بررسی اسباب حجر و احکام و شرایط آنها در فقه شیعه    

          ؟؟؟

86

بررسی وقف عام از منظر مذاهب خمسه  

 مریم کرمی

87

بيع اعضاي بدن انسان و ملحقات آن از منظر فقه و قوانين موضوعه

 علیرضا یوسفی

88

 ولایت فقیه از دیدگاه فقه عامه و خاصه

 اکرم  احمدی

89

 بررسی مجازات مفسدان اقتصادی و مالی از منظر فقه و حقوق موضوعه

 مائده مبارکی مقدم

90

 رشوه و احکام آن از منظر فقه عامه و خاصه و قوانین موضوعه

 ایرج معظمی گودرزی

ردیف

عنوان پايان نامه

نام دانشجو

1

 بررسی مبانی فقه حکومتی امامیه

 مجتبی  رحیمی 

2

بررسی مبانی فقهی مجازات قتل (غیرقصاص)،تشهیر و تبعید با نگاهی به قوانین موضوعه

 اکبر  پیرداده بیرانوند

3

بررسي تطبيقي احكام و حقوق زوجة غائب و ناشز از منظر فقه خاصه و عامه

علي مومن

4

 بررسی موارد حرمت و کراهت آمیزشزوجین از منظر فقه 

سعید  شورچه

5

 احکام حیازت از منظر عامه و خاصه

محمدقاسم  مولایی

6

جهل و خطا در حدیث رفع و تاثیر آنها در احکام جزایی از منظر فقه امامیه 

غلام  محمدی 

7

بررسی مبانی فقهی عطایا از منظر عامه و خاصه با نگاهی به قوانین موضوعه

 سارا  ملک محمدی

8

 الفاظ در عقود ضرورت و عدم ضرورت آنها 

 پرویز  حامدیان 

9

بررسی معاملات سلف(سلم) و صرف در فقه امامیه

علی  حیدری شمی 

10

بررسی مبانی فقهی احکام مساجد 

مجید  نقدی زاده 

11

بررسی حجر صغار از منظر فقه عامه و خاصه

عباسعلی  خانمحمدی 

12

ادله اثبات زنا و اقسام حد آن در فقه امامیه و اهل سنت 

لیلا  شیخی 

13

بررسی تفاوتها و اشتراکات زن و مرد در عبادات 

علی نقی  یوسفوند

14

 

 

15

 

 

16

17

 

 

18

 

 

19

20

21

 

 

22

 

 

 ۲۳

 

 

23

24

25

 

 

26

 

 

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

[ دوشنبه ۸ مهر۱۳۸۷ ] [ 18:15 ] [ مدیر گروه ] [ ]
درباره وبلاگ


این وبلاگ که در تاریخ 18 دیماه 1386 به منظور تسریع و تسهیل در اطلاع رسانی به دانشجویان و اعضای هیات علمی گروه آموزشی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی اراک از سوی مدیر گروه (دکترعباسعلی حیدری) طراحی و راه اندازی شده است، و از تاریخ 18 دیماه 1390 بعد از حدود 120 هزار بازدیدی که در طی 4 سال فعالیت نشان از استقبال دانشجویان و علاقمندان بوده است، با گروه ارشد علوم قرآن و حدیث ادغام شده و از این تاریخ تا اطلاع ثانوی با عنوان "ارشد الهیات" هر دو گروه آموزشی را پوشش خواهد داد. البته برخی از مطالب آن، برای علاقمندان به مسائل فقهی و حقوقی نیز قابل استفاده می باشد.
لینک دوستان
امکانات وب
تماس با ما